O'tgan moliyaviy yil natijalari

2013 йил

2013 yil yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat natijalari

Jamiyat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2013 yil mobaynida 117,08 ming AQSh Dollar miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar korsatilgan.

Jamiyat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2013 yil mobaynida 5 356,71 ming AQSh dollari miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar ko’rsatilgan. 
Eksport shartnomalar bo'yicha 43,92 ming AQSh dollari miqdorida xizmatlar ko’rsatilgan.

Uzoq muddatli kreditlar bo'yicha 24 751,33 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovlar amalga oshirildi, shundan: 
Hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar bo'yicha 19 295,61 ming AQSh dollari miqdorida; 
Hukumat tomonidan kafolatlanmagan kreditlar bo'yicha 5 455,72 ming AQSh dollari miqdorida. 

Jamiyatning 2013 yil uchun umumiy daromadi – 513 561 ming so’m, sof foydasi – 66 192 ming so’m.