O'tgan moliyaviy yil natijalari

2014 йил

2014 yil yakunlari bo’yicha  iqtisodiy faoliyat natijalari     

2014 yil mobaynida telekommunikatsiya asbob-uskunalarini keltirish uchun jamiyatimiz bilan 4 765,18 ming AQSh dollar miqdorida import shartnomalar tuzildi.

Jamiat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2014 yil mobaynida 3 535,16 ming AQSh Dollar miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar korsatilgan.
Eksport shartnomalar bo'yicha 27,67  ming AQSh dollari miqdorida xizmatlar ko’rsatilgan.

Uzoq muddatli kreditlar bo'yicha 21 181,77 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovlar amalga oshirildi, shundan:
Hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar bo'yicha 17 301,64 ming AQSh dollari miqdorida;
Hukumat tomonidan kafolatlanmagan kreditlar bo'yicha 3 880,13 ming AQSh dollari miqdorida.  

Jamiyatning 2014 yil uchun umumiy daromadi – 483 508 ming so’m, sof foydasi – 26 097 ming so’m.