O'tgan moliyaviy yil natijalari

2013 йил
2013 yil yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat natijalari

2015 йил
2015 yil yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat natijalari

2014 йил
2014 yil yakunlari bo’yicha  iqtisodiy faoliyat natijalari