YANGILIKLAR

2018 yilning 9 oylik yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat natijalari

2018 yilning 9 oy mobaynida telekommunikatsiya asbob-uskunalarini keltirish uchun jamiyatimiz bilan 3020,20 ming AQSh dollar miqdorida import shartnomalar tuzildi. 

Jamiat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2018 yilning 9 oy mobaynida 1 448,07 ming AQSh Dollar miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar korsatilgan. Eksport shartnomalar bo'yicha 4,5 ming AQSh dollari miqdorida xizmatlar ko’rsatilgan.

Uzoq muddatli kreditlar bo'yicha 9 964,21 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovlar amalga oshirildi, shundan:  
Hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar bo'yicha 9 048,10 ming AQSh dollari miqdorida;  
Hukumat tomonidan kafolatlanmagan kreditlar bo'yicha 916,11 ming AQSh dollari miqdorida. 

Jamiyatning 2018 yilning 9 oy uchun umumiy daromadi – 479 693 ming so’m, sof foydasi – 60 933 ming so’m. 

Jamiyat samaradorligining integral koeffitsienti - 181,58.