YANGILIKLAR

2018 yilning I-chi chorak yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat natijalari

Jamiat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2018 yilning I-chi chorak mobaynida 1 011,35 ming AQSh Dollar miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar korsatilgan.
Eksport shartnomalar bo'yicha 1,3 ming AQSh dollari miqdorida xizmatlar ko’rsatilgan.

Uzoq muddatli kreditlar bo'yicha 1 527,47 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovlar amalga oshirildi, shundan:  
Hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar bo'yicha 1 129,22 ming AQSh dollari miqdorida;  
Hukumat tomonidan kafolatlanmagan kreditlar bo'yicha 398,25 ming AQSh dollari miqdorida. 

Jamiyatning 2018 yilning I-chi chorak uchun umumiy daromadi – 142 459 ming so’m, sof foydasi – 34 950 ming so’m.

Jamiyat samaradorligining integral koeffitsienti - 179,36.