YANGILIKLAR

2017 yil yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat natijalari

Jamiat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2017 yil mobaynida 21 416,73 ming AQSh Dollar miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar korsatilgan.
Eksport shartnomalar bo'yicha 7,72 ming AQSh dollari miqdorida xizmatlar ko’rsatilgan.

Uzoq muddatli kreditlar bo'yicha 36 541,00 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovlar amalga oshirildi, shundan:
Hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar bo'yicha 35 344,15 ming AQSh dollari miqdorida;
Hukumat tomonidan kafolatlanmagan kreditlar bo'yicha 1 196,85 ming AQSh dollari miqdorida.  

Jamiyatning 2017 yil uchun umumiy daromadi – 1 671 092 ming so’m.

Jamiyat samaradorligining integral koeffitsienti - 196,58.