YANGILIKLAR

2017 yilning 9 oylik yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat natijalari

Jamiat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2017 yilning 9 oy mobaynida 18 794,20 ming AQSh Dollar miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar korsatilgan.

Eksport shartnomalar bo'yicha 4,5 ming AQSh dollari miqdorida xizmatlar ko’rsatilgan. 

Uzoq muddatli kreditlar bo'yicha 9 546,07 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovlar amalga oshirildi, shundan:  
Hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar bo'yicha 9 114,88 ming AQSh dollari miqdorida;  
Hukumat tomonidan kafolatlanmagan kreditlar bo'yicha 431,19 ming AQSh dollari miqdorida. 

Jamiyatning 2017 yilning 9 oy uchun umumiy daromadi – 1 450 713 ming so’m, sof foydasi – 1 024 826 ming so’m.

Jamiyat samaradorligining integral koeffitsienti - 189,54.