YANGILIKLAR

2016 yil yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat natijalari

2016 yil mobaynida telekommunikatsiya asbob-uskunalarini keltirish uchun jamiyatimiz bilan 1 422,65 ming AQSh dollar miqdorida import shartnomalar tuzildi.

Jamiat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2016 yil mobaynida 57 681,73 ming AQSh Dollar miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar korsatilgan. Eksport shartnomalar bo'yicha 23,17 ming AQSh dollari miqdorida xizmatlar ko’rsatilgan.

Uzoq muddatli kreditlar bo'yicha 16 717,74 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovlar amalga oshirildi, shundan: 
Hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar bo'yicha 16 396,96 ming AQSh dollari miqdorida;
Hukumat tomonidan kafolatlanmagan kreditlar bo'yicha 320,78 ming AQSh dollari miqdorida.

Jamiyatning 2016 yil uchun umumiy daromadi – 646 146 ming so’m, sof foydasi – 63 883 ming so’m.

Jamiyat samaradorligining integral koeffitsienti - 200,01.