YANGILIKLAR

2016 yilning 6 oylik yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlari

2016 yilning 6 oy mobaynida telekommunikatsiya asbob-uskunalarini keltirish uchun jamiyatimiz bilan 404,45 ming AQSh dollar miqdorida import shartnomalar tuzildi.

Jamiat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2016 yilning 6 oy mobaynida 28 597,58 ming AQSh Dollar miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar korsatilgan.

Eksport shartnomalar bo'yicha 2,9 ming AQSh dollari miqdorida xizmatlar ko’rsatilgan.

Uzoq muddatli kreditlar bo'yicha 8 795,91 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovlar amalga oshirildi, shundan:
Hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar bo'yicha 8 511,40 ming AQSh dollari miqdorida;
Hukumat tomonidan kafolatlanmagan kreditlar bo'yicha 284,51 ming AQSh dollari miqdorida.  

Jamiyatning 2016 yilning 6 oy uchun umumiy daromadi – 231 404 ming so’m, sof foydasi – 8 674 ming so’m.

Jamiyat samaradorligining integral koeffitsienti - 149,28.