YANGILIKLAR

30.05.2016

2015 yil yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat natijalari

2015 yil mobaynida telekommunikatsiya asbob-uskunalarini keltirish uchun jamiyatimiz bilan 80 636,46 ming AQSh dollar miqdorida import shartnomalar tuzildi.

Jamiat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2015 yil mobaynida 3 460,86 ming AQSh Dollar miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar korsatilgan.

Eksport shartnomalar bo'yicha 13,51  ming AQSh dollari miqdorida xizmatlar ko’rsatilgan.

Uzoq muddatli kreditlar bo'yicha 30 073,35 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovlar amalga oshirildi, shundan:
Hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar bo'yicha 15 422,71ming AQSh dollari miqdorida;
Hukumat tomonidan kafolatlanmagan kreditlar bo'yicha 14 650,64 ming AQSh dollari miqdorida.  
Jamiyatning 2015 yil uchun umumiy daromadi – 704 148 ming so’m, sof foydasi – 91 830 ming so’m.