YANGILIKLAR

2015 yilning 9 oylik yakunlari bo’yicha iqtisodiy faoliyat natijalari

2015 yilning 9 oy mobaynida telekommunikatsiya asbob-uskunalarini keltirish uchun jamiyatimiz bilan 80 633,33 ming AQSh dollar miqdorida import shartnoma tuzildi.

Jamiyat tomonidan tuzilgan import shartnomalar bo'yicha 2015 yilning 9 oy mobaynida 3 146,03 ming AQSh dollari miqdorida asbob-uskunalar va extiyot qismlar import qilingan va xizmatlar ko’rsatilgan.

Eksport shartnomalar bo'yicha 7,67 ming AQSh dollari miqdorida xizmatlar ko’rsatilgan.

Uzoq muddatli kreditlar bo'yicha 15 245,86 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovlar amalga oshirildi, shundan:
Hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar bo'yicha 8 851,54 ming AQSh dollari miqdorida;
Hukumat tomonidan kafolatlanmagan kreditlar bo'yicha 6 394,32 ming AQSh dollari miqdorida.  
Jamiyatning 2015 yilning 9 oy uchun umumiy daromadi – 368 233 ming so’m, sof foydasi – 38 801 ming so’m.