Keltirilgan yuklarni Bojxona idoralarida rasmiylashtirish

O'zbekiston Respublikasi xududiga shartnoma asosida keltirilgan yuklarni Bojxona idoralarida rasmiylashtirish.

O'zbekiston Respublikasi xududiga shartnoma asosida keltirilgan yuklarni Bojxona idoralarida rasmiylashtirish.

Yuklarni har xil bojxona rejimlarida rasmiylashtiradi.

Yuklarni ishlov berishadi.

Shtat jadvalida malakali deklarantlar faoliyat yuritadi.