Xukumat qarorlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.09.2003 dagi 416 sonli

«Eksport-import operaciyalari monitoringini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori."

«Eksport-import operaciyalari monitoringini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»