Xukumat qarorlari

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.04.1999 dagi 204-sonli

«Bojxona yig‘imlari stavkalari to‘g‘risida» qarori

«Bojxona yig‘imlari stavkalari to‘g‘risida»