Xukumat qarorlari

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.02.2018 yildagi PQ-3550 sonli
«Loyihaoldi, loyiha, tender hujjatlari va kontraktlarni ekspertizadan o‘tkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.04.1999 dagi 204-sonli
«Bojxona yig‘imlari stavkalari to‘g‘risida» qarori

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.11.2000 dagi 456-sonli
«Tender savdolarini tashkil etishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» Qarori

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.09.2003 dagi 416 sonli
«Eksport-import operaciyalari monitoringini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori."

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 13.03.1996 yildagi 95 sonli
«Tashqi savdo operaciyalarini amalga oshirishda horijii valyutadagi mablag’lardan foidalanish ustidan nazoratni takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi qarori.