Kodeks va qonunlar

O'zbekiston Respublikasining Qonuni «Mahsulotlar va hizmatlarni sertifikatlashtirish to'g'risida»

«Mahsulotlar va hizmatlarni sertifikatlashtirish to'g'risida»